MONTERINGSANVISNING FÖR BROMSBELÄGG AV ALLA TYPER AVSEENDE ECE R90 TYPGODKÄNNANDE FÖR BROMSBELÄGGSMÄRKET SBS.

Bilaga 6: Monteringsanvisningar

Typ: Alla typer av bromsbelägg

 

 1. RENGÖR INSIDAN AV BROMSOKET
  Blås rent med tryckluft för att ta bort allt ansamlat bromsdamm. Gör detta utomhus och kom ihåg att använda ansiktsmask och skyddsglasögon. 

 2. KONTROLLERA OM DET LÄCKER BROMSVÄTSKA
  Titta runt kolvarna i bromsoket och kontrollera att bromsarna inte greppar när du vrider på hjulet. Hjulet ska snurra obehindrat. Om det förekommer läckage eller bromsarna greppar är det dags att förse bromsoken med nya kolvar, packningar, glidbultar, damasker o.s.v.

 3. KONTROLLERA ATT BROMSVÄTSKAN HAR BYTTS UT ENLIGT DE REKOMMENDERADE INTERVALLEN
  Bromsvätskan absorberar vatten med tiden vilket kan leda till bromsutmattning! Om du inte har bytt ut bromsvätskan på länge eller har en aggressiv körstil, är det alltid bättre att byta ut bromsvätskan oftare än att riskera att krocka p.g.a. bromsutmattning.

 4. KONTROLLERA ATT BROMSSKIVORNA OCH BROMSBELÄGGEN INTE ÄR UTSLITNA
  Bromsskivans minimitjocklek är normalt tryckt eller ingraverad på bromsskivan. Se i annat fall underhållsmanualen. Om bromsskivorna är utslitna rekommenderas det att byta ut bromsbeläggen när det monteras nya bromsskivor. Kontakta din lokala återförsäljare för utbyte av bromsskivor och bromsbelägg.

 5. KONTROLLERA BROMSBELÄGGENS RÄFFLADE MÖNSTER
  Om det inte finns några räfflor i bromsbeläggets yta ska det användas ett skjutmått för att mäta bromsbeläggets tjocklek på flera ställen. Friktionsmaterialets höjd (över fästplattan i stål) ska vara minst 1,5 mm. Kontakta din lokala återförsäljare för att byta ut bromsbeläggen om de är nedslitna förbi det räfflade mönstret.

 6. EFTER UTBYTET AV BROMSBELÄGGEN
  Kom alltid ihåg att pumpa med bromsspaken/-pedalen några gånger tills den känns stum innan du kör iväg!

Det rekommenderas att alltid anlita en auktoriserad serviceverkstad för service.