MONTÁŽNY NÁVOD PRE BRZDOVÉ DOŠTIČKY VŠETKÝCH TYPOV VZŤAHUJÚCI SA K NORME ECE R90 SCHVÁLENEJ PRE ZNAČKU BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK SBS.

Príloha 6: Montážne inštrukcie

Typ: Všetky typy brzdových doštičiek

 

 1. VYČISTITE VNÚTRO STRMEŇA KOTÚČOVEJ BRZDY
  Čistite pomocou stlačeného vzduchu, ktorý odstráni všetok nahromadený brzdový prach. Úkon vykonajte vonku a nezabudnite si nasadiť masku a ochranné okuliare.    

 2. SKONTROLUJTE, ČI NEDOCHÁDZA K ÚNIKU BRZDOVEJ KVAPALINY
  Skontrolujte okolie piestov v strmeni a uistite sa, že sa brzdy pri otáčaní kolesom nezasekávajú. Koleso by sa malo otáčať voľne. Ak dochádza k priesakom alebo sa brzdy zasekávajú, je načase vymeniť piesty v strmeňoch kotúčovej brzdy spolu s tesneniami, posuvnými čapmi, brzdovými manžetami atď. za nové.

 3. UISTITE SA, ŽE VÝMENA BRZDOVÝCH KVAPALÍN BOLA ZREALIZOVANÁ V ODPORÚČANÝCH TERMÍNOCH
  Brzdová kvapalina po čase absorbuje vodu, čo môže viesť k strate účinku bŕzd! Ak ste kvapalinu počas dlhšej doby nevymenili, prípadne jazdíte agresívne, je vždy lepšie kvapalinu častejšie vymeniť, než riskovať, že havarujete kvôli strate účinku bŕzd.

 4. UISTITE SA, ŽE BRZDOVÉ KOTÚČE A BRZDOVÉ DOŠTIČKY NIE SÚ OPOTREBOVANÉ
  Minimálna hrúbka kotúča je obvykle vytlačená alebo vyrytá na brzdovom kotúči.
  Ak tomu tak nie je, nahliadnite do servisnej príručky. Ak sú kotúče príliš opotrebované, odporúčame pri montovaní nových kotúčov vymeniť brzdové doštičky. Pre výmenu kotúčov a doštičiek, prosím, kontaktujte miestneho predajcu."

 5. SKONTROLUJTE VZOR NA DRÁŽKE BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK
  Ak sa na povrchu brzdovej doštičky nenachádzajú žiadne vzory, použite posuvné meradlo a odmerajte hrúbku brzdovej doštičky na viacerých miestach. Výška trecieho materiálu (nad oceľovou zadnou doskou) by mala dosahovať najmenej 1,5 mm. Ak sú brzdové doštičky opotrebované pod úroveň vzoru na drážke, je načase, aby vám ich miestny predajca vymenil.

 6. PO VÝMENE BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK
  Nezabudnite, prosím, vždy pred jazdou brzdovú páku/pedál párkrát stlačiť, až kým nepocítite kontakt!

Odporúčame, aby ste vždy vyhľadali služby autorizovanej dielne.