MONTERINGSINSTRUKSJONER FOR BREMSEKLOSSER AV ALLE TYPER RELEVANTE FOR ECE R90. GODKJENNING FOR SBS BREMSEKLOSSMERKE.

Vedlegg 6: Monteringsinstruksjoner

Type: Alle typer bremseklosser

 

 1. RENGJØR INNSIDEN AV BREMSEKLAVEN
  Rengjør med trykkluft, som fjerner alt det oppsamlede bremsestøvet. Gjør dette utendørs og husk å bruke maske og briller.  

 2. SJEKK FOR BREMSEVÆSKELEKKASJER
  Sjekk rundt stemplene i bremseklaven og sjekk at bremsene ikke binder når du dreier på hjulet. Hjulet skal rotere fritt. Hvis det forekommer noen lekkasjer eller bremsene vinder, er det på type å renovere bremseklavene med nye stempler, tetninger, glidestifter, hetter, etc.

 3. FORSIKRE DEG OM AT BREMSEVÆSKEN HAR BLITT SKIFTET UT I HENHOLD TIL ANBEFALTE INTERVALLER
  Bremsevæske absorberer vann over tid, noe som kan føre til bremsesvikt! Hvis væsken ikke har blitt skiftet ut over lengre tid eller hvis du har en aggressiv kjørestil er det alltid bedre å skifte ut væsken oftere enn å risikere kollisjoner som følge av svikt.

 4. SJEKK AT BREMSESKIVENE OG BREMSEKLOSSENE IKKE ER SLITT
  Minimum tykkelse for bremseskivene er vanligvis trykt eller gravert inn på bremseskiven. Hvis ikke, se serviceveiledningen. Hvis skivene er slitt anbefaler vi at du bytter ut bremseklossene når du monterer de nye skivene. Ta kontakt med din lokale forhandler for bytte av bremseskiver og -klosser.

 5. SJEKK SPORMØNSTRET I BREMSEKLOSSENE
  Hvis det ikke er noen spor i overflaten på bremseklossene bruker du et noniusskyvelær til å måle bremsetykkelsen på flere punkter. Høyden på friksjonsmaterialet (over stålbakplaten) skal være minst 1,5 mm. Hvis bremseklossene er slitt under spormønsteret er det på tide å få dem skiftet ut hos den lokale forhandleren.

 6. NÅR BREMSEKLOSSENE HAR BLITT SKIFTET UT
  Husk alltid å pumpe bremsespaken/pedalen et par ganger til du føler kontakt før du begynner å kjøre!

Vi anbefaler alltid at du får hjelp fra et autorisert verksted