BREMŽU KLUČU UZSTĀDĪŠANAS NORĀDĪJUMI VISU VEIDU RIEPĀM ATTIECĪBĀ UZ ECE R90 APSTIPRINĀJUMU SBS BREMŽU KLUČU ZĪMOLAM.

6. pielikums: uzstādīšanas norādījumi

Veids: visu veidu bremžu kluči

 

 1. IZTĪRIET BREMŽU ŽOKĻA IEKŠPUSI
  Tīriet ar saspiestu gaisu, kas likvidēs visus uzkrājušos bremžu putekļus. Dariet to ārā un neaizmirstiet uzvilkt sejas masku un aizsargbrilles.  

 2. PĀRBAUDIET, VAI NAV BREMŽU ŠĶIDRUMA NOPLŪDES
  Pārbaudiet ap virzuļiem žoklī un pārbaudiet, vai bremzes neieķeras, kad riepa tiek rotēta. Riepai jārotē brīvi. Ja pastāv noplūde vai ja riepa ieķeras, bremžu žokļi ir jāatjauno ar jauniem virzuļiem, blīvēm, bīdtapām, klučiem u. c.

 3. GĀDĀJIET, LAI BREMŽU ŠĶIDRUMS TIKTU NOMAINĪTS ATBILSTOŠI IETEIKTAJIEM INTERVĀLIEM
  Bremžu šķidrums laika gaitā absorbē ūdeni, kas var izraisīt bremžu efektivitātes samazināšanos! Ja šķidrums ilgu laiku nav nomainīts vai ja braucat agresīvi, šķidrumu labāk nomainīt biežāk nekā riskēt ar avāriju bremžu efektivitātes samazināšanās dēļ.

 4. PĀRBAUDIET, VAI BREMŽU DISKI UN BREMŽU KLUČI NAV NODILUŠI
  Minimālais diska biezums parasti ir uzdrukāts vai iegravēts uz bremžu diska.
  Ja tas nav redzams, skatiet apkopes rokasgrāmatu. Ja diski ir pārmērīgi nodiluši, iesakām nomainīt bremžu klučus, kad uzstādāt jaunus diskus. Sazinieties ar vietējo izplatītāju, lai nomainītu diskus un klučus."

 5. PĀRBAUDIET BREMŽU KLUČU RIEVOJUMU
  Ja bremžu kluča virsmā nav rievu, izmantojiet bīdmēru, lai izmērītu bremžu kluča biezumu vairākās vietās. Berzes materiālam (virs tērauda balsta) jābūt vismaz 1,5 mm biezam. Ja bremžu kluči ir nodiluši vairāk par rievojumu, pienācis laiks tos nomainīt pie vietējā izplatītāja.

 6. KAD BREMŽU KLUČI IR NOMAINĪTI
  Pirms autovadīšanas vienmēr vairākas reizes piespiediet bremžu sviru/pedāli, līdz ir jūtams kontakts.

Iesakām vienmēr meklēt palīdzību pilnvarotā darbnīcā.