MONTAGE-INSTRUCTIES VOOR ALLE TYPES REMBLOKKEN, RELEVANT VOOR GOEDKEURING VOLGENS ECE R90 VOOR HET REMBLOKKENMERK SBS.

Bijlage 6: Inbouwinstructies

Type: Alle types remblokken

 

 1. DE REMKLAUW AAN DE BINNENKANT SCHOONMAKEN
  Schoonmaken met perslucht om al het opgehoopte remstof te verwijderen. Doe dit in de open lucht en vergeet niet om een masker en veiligheidsbril te dragen.    

 2. CONTROLEREN OP REMVLOEISTOFLEKKEN
  Het gebied rondom de zuigers in de remklauw controleren en nagaan of de remmen niet aanlopen wanneer u het wiel laat draaien. Het wiel moet vrij kunnen draaien. Als er lekken zijn of de remmen aanlopen, is het tijd om de remklauwen te reviseren met nieuwe zuigers, afdichtingen, schuifpennen, rubberbalgen etc.

 3. VERZEKEREN DAT REMVLOEISTOFFEN VERVERST ZIJN MET DE AANBEVOLEN TUSSENPOZEN
  In de loop der tijd absorbeert remvloeistof water, waardoor de remkracht kan afnemen! Als de vloeistof lange tijd niet is ververst of als u agressief rijdt, is het altijd beter de vloeistof vaker te verversen om de kans op een crash door onvoldoende remkracht te vermijden.

 4. CONTROLEREN OF DE REMSCHIJVEN EN REMBLOKKEN NIET VERSLETEN ZIJN
  De minimale schijfdikte staat gewoonlijk op de remschijf afgedrukt of erin gegraveerd.
  Is dit niet het geval, raadpleeg dan uw onderhoudshandboek. Als de schijven te sterk versleten zijn, adviseren we om de remblokken te vervangen wanneer u nieuwe schijven monteert. Neem contact op met uw plaatselijke dealer voor het vervangen van schijven en blokken."

 5. HET GROEVENPATROON OP DE REMBLOKKEN CONTROLEREN
  Als er geen groeven in het oppervlak van het remblok zitten, gebruik dan een schuifmaat om de dikte van het remblok op meerdere punten te meten. De dikte van het wrijvingsmateriaal (boven de stalen ankerplaat) moet minstens 1,5 mm zijn. Als de remblokken tot onder het groevenpatroon zijn afgesleten, is het tijd om ze te laten vervangen door uw plaatselijke dealer.

 6. NADAT REMBLOKKEN VERVANGEN ZIJN
  Vergeet niet om altijd de remhendel/het rempedaal een paar keer heen weer te bewegen tot u contact voelt, voordat u gaat rijden!

Wij adviseren om altijd een erkende werkplaats om assistentie te vragen