MONTERINGSANVISNINGER TIL BREMSEKLODSER FOR ALLE TYPER, SOM ER RELEVANTE FOR GODKENDELSE IHT. FORORDNINGEN UNECE R90 FOR BREMSESKIVER AF MÆRKET SBS.

Bilag 6: Monteringsanvisninger

Type: Alle typer bremseskiver

 

 1. RENGØR BREMSEKALIBERENS INDERSIDE
  Rengør med trykluft, som fjerner al akkumuleret bremsestøv. Gør det samme på ydersiden, og husk at bruge maske og briller.   

 2. KONTROLLÉR OM DER FINDES UDSIVNINGER AF BREMSEVÆSKE
  Kontrollér omkring stemplerne i din kaliber og kontrollér, at bremserne ikke binder, når du drejer rattet. Rattet skal dreje frit. Hvis der findes udsivninger eller bremserne binder, er tiden inde til at renovere bremsekalibrene med nye stempler, pakninger, glidestifter, kapper osv.

 3. SØRG FOR, AT BREMSEVÆSKER ER BLEVET UDSKIFTET I HENHOLD TIL ANBEFALEDE INTERVALLER
  Bremsevæske absorberer vand over tid, hvilket kan føre til bremsefading! Hvis den pågældende væske ikke er blevet udskiftet over længere tid eller du kører på en aggressiv måde, er det altid bedre at udskifte væsken oftere end risikoen for ulykker grundet fading.

 4. KONTROLLÉR, AT DINE BREMSESKIVER OG BREMSEKLODSER IKKE ER SLIDTE
  Skivens minimumstykkelse er som regel trykt eller indgraveret på bremseskiven. Se din servicemanual, hvis dette ikke er tilfældet. Hvis skiverne er for slidte, anbefaler vi at udskifte bremseskiverne, når du monterer nye skiver. Du bedes kontakte din lokale forhandler for udskiftning af skiver og klodser.

 5. KONTROLLÉR BREMSEKLODSERNES RILLEMØNSTER
  Hvis der ikke findes riller på bremseklodsens overflade, skal man bruge en skydelære til at måle bremseklodsens tykkelse på flere punkter. Friktionsmaterialets højde (over bremseskjoldet i stål) skal være mindst 1,5 mm. Hvis bremseklodserne er slidt til under rillemønsteret, er tiden inde til at få din lokale forhandler til at udskifte dem.

 6. NÅR BREMSEKLODSERNE ER BLEVET UDSKIFTET
  Husk altid at pumpe bremsegrebet/-pedalen et par gange, indtil du mærker kontakt, før du starter kørslen!

Vi anbefaler altid, at du får hjælp fra et autoriseret værksted