Generalforsamling_2018

Selskabets ordinære generalforsamling afholdes mandag den 30. april 2018 kl. 14.00.

Sidste frist for indlevering af forslag til generalforsamlingen er fredag den 16. marts 2018.