forventninger_2017

Divisionen SBS Friction udvikler sig fortsat positivt og ventes i 2017 at opnå sin hidtil højeste omsætning og indtjening.

Divisionen SBS Automotive er i slutningen af 2017 påvirket af lavere omsætning til visse europæiske kunder. Den lavere omsætning skyldes hovedsageligt lageroptimeringer hos kunderne og forventes at komme tilbage på normalt niveau i 1. kvartal 2018.

På den baggrund justerer SBS-koncernen sine forventninger til følgende:

  • Omsætningen forventes nu at blive DKK 730-750 mio. (tidligere: DKK 760-790 mio.)
  • EBITDA før særlige poster ventes nu at blive DKK 55-60 mio. (tidligere: DKK 55-65 mio.)